Laboratorium Genetyczne Gyncentrum to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Wykorzystuje innowacyjne techniki z zakresu biologii molekularnej, tj. PCR, RT-PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera oraz sekwencjonowanie następnej generacji –NGS.

Laboratorium Gyncentrum prowadzi zaawansowane badania w zakresie diagnostyki genetycznego podłoża niepłodności i poronień, genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej PGS-NGS, predyspozycji genetycznych do chorób nowotworowych, a także diagnostyki infekcji bakteryjnych i wirusowych, w tym SARS-CoV-2.

Pracownia genetyczna wyposażona jest w wysokoprzepustową aparaturę laboratoryjną, pozwalającą na jednoczesną analizę wielu próbek w jednej reakcji. Laboratorium dysponuje także najnowocześniejszą technologią sekwencjonowania genomu ludzkiego – System Illumina NGS NextSeq.

Laboratorium Gyncentrum jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce, prowadzącym badania genetyczne w kierunku SARS-CoV-2. W ciągu doby może wykonać nawet do 12 tys. badań. Jako jedyne laboratorium w województwie śląskim spełnia standardy bezpieczeństwa biologicznego BSL-3. Laboratorium działa zgodnie z wytycznymi NIZP-PZH, WHO, ECDC. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2, RSV oraz wirusa grypy, a także certyfikat QCMD 2020 SARS-CoV-2 EQA Programme oraz QCMD 2020 Respiratory I Plus EQA Programme.

QCMD jest organizacją zajmującą się niezależnym międzynarodowym, zewnętrznym systemem oceny jakości (EQA) szerokiego zakresu badań, przede wszystkim dla metod biologii molekularnej w diagnostyce chorób zakaźnych. Laboratorium Genetyczne Gyncentrum przeszło bezbłędnie kontrolę i otrzymało certyfikaty QCMD 2020 SARS-CoV-2 EQA Programme oraz QCMD 2020 Respiratory I Plus EQA Programme.